تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


غزال

اصغرم رعناشده

روی نیزه خنده های آخرش زیباشده

قدکشیده روی نی

قدوبالای گلم اندازه ی سقاشده

کودکم مردی شده

بین سرهاسردرآورده چقدرآقا شده

آبرویم راخرید

افتخارمادرش درپیش مادرهاشده

دیدامامش بی کس است

مثل زهرادرحمایت ازامامش پاشده

اصغرم برنیزه و...

بین لشکربرسرگهواره اش دعواشده

***

ای رفیق نیمه راه

نیستی دراین بیابان مادرت تنهاشده

رسم دنیاراببین

مادرت باحرمله آواره ی صحرا شده